skip to Main Content

Angielski Kieszonkowiec – recenzja i konkurs

Hello!

Chyba dobrze już wiecie, że uwielbiam gry ? Za ich pomocą przemycamy i sprawdzamy wiedzę naszych uczniów. W moje ręce wpadły tym razem angielskie Kieszonkowce. Poniżej znajdziecie informacje o całej serii, która składa się z 5 części oraz konkurs z nagrodami od wydawnictwa EDGARD!

RODZAJE KIESZONKOWCÓW
Dostępnych jest pięć kieszonkowców: trzy dla wieku 9+ oraz dwa 15+.

Dla młodszych graczy mamy gry:
Let’s talk! – gra na rozmówki,
Remember & forget – do nauki czasowników,
Bitter sweet – do nauki przymiotników.

Dla starszych i bardziej zaawansowanych dostępne są Kieszonkowce:
What’s up? – angielskie konwersacje (dla zaawansowanych B2-C1),
Piece of cake – do nauki idiomów (dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych B1-C1).

HOP DO KIESZONKI
Każdy Kieszonkowiec składa się z poręcznego pudełka z talią kart i instrukcją w środku. Pudełko, jak sama nazwa wskazuje, jest małe i mieści się w kieszeni. Bardzo dobry pomysł! W końcu mamy grę, która nie jest dużych rozmiarów i zmieści się do damskiej torebki lub kieszeni spodni. Karty są wielkości standardowych kart do gry, satynowe w dotyku. Karty nie “kleją się” do siebie, co jest kolejnym plusem. Grafika na kartach bardzo przypadła mi do gustu.

Seria dla uczniów w wieku 9+
1 talia = 4 edukacyjne gry towarzyskie – MEMORY, KLAPEK, KARUZELA, SZACHRAJ
Przeznaczona dla 2-8 graczy, czas gry 10-20min. Poniżej zamieszczam opisy gier zamieszczony w Kieszonkowcach.

MEMORY (2-8 graczy)
Rozkładamy karty rewersem do góry – liczbę par dobieramy odpowiednio do zaawansowania uczestników. Każdy uczestnik gry kolejno odkrywa 2 dowolne karty. Jeżeli karty do siebie pasują gracz zabiera parę. Gra kończy się, gdy wszystkie pary zostaną zebrane. Wygrywa osoba, która zebrała najwięcej par.

KLAPEK / FLIP -FLOP (2-5 graczy)
Wybieramy do gry odpowiednio: 8 par kart dla 2 graczy, 12 par dla 3, 16 par dla 4 lub 20 dla 5 graczy. Zaawansowani Kieszonkowcy mogą grać, używając wszystkich kart. Dobrze potasowane karty rozdajemy między grających, którzy układają je w dłoni rewersem do góry. Na trzy cztery gracze wykładają na stół po jednej karcie tak, aby były widoczne dla pozostałych. Zadaniem grających jest jak najszybciej klepnąć w stół, jeśli wśród rozłożonych kart dostrzegą parę. Osoba, która pierwsza klepnie zabiera parę. W kolejnych rundach na stole pojawia się coraz więcej odkrytych kart, a wśród nich coraz więcej par. Wygrywa gracz, który zbierze najwięcej par.

KARUZELA / MERRY-GO-ROUND (2-8 GRACZY)
Wybieramy z talii odpowiednio co najmniej: 8 par dla 3 graczy, 10 par dla 4, 13 dla 5, 15 par dla 6, 18 dla 7 i 20 dla 8 graczy. Tasujemy i rozdajemy. Nie można pokazywać swoich kart przeciwnikom. Celem gry jest zebranie 2 (co najmniej) par. Gracze wybierają kartę, której chcą się pozbyć i na trzy cztery kładą ją przed przeciwnikiem siedzącym po lewej stronie, po czym dołączają otrzymaną kartę do reszty swoich kart. W ten sposób każdy pozbył się 1 karty i zyskał inną. Wszystkie czynności powtarzamy w kolejnej rundzie, dopóki któryś z graczy nie zbierze 2 par. Wówczas krzyczy “Stop!”i wykłada na swoje karty na stół. W tej chwili grę można przerwać lub kontynuować walkę o drugie i trzecie miejsce.

SZACHRAJ / DOGGER (3-6 graczy)
Do gry wybieramy odpowiednio: 12 par kart dla 3 graczy, 16 par dla 4, 20 par dla 5 lub 24 pary dla 6 graczy oraz szachraja, czyli kartę bez pary. Tasujemy karty i rozdajemy po 8. Grający wyjmują ze swoich kart i odkładają na bok wszystkie pary. Następnie osoba, której zostało najmniej kart, dobiera jedną na chybił trafił z kart przeciwnika siedzącego po prawej stronie. Jeśli karta ta pasuje do którejś z posiadanych, gracz odkłada tę parę na bok. Wygrywa osoba, która jako pierwsza pozbędzie się kart; przegrywa ta, której na koniec rozgrywki zostanie szchraj.

LET’S TALK
To gra na rozmówki. Talia zawiera 53 karty do gry, instrukcję oraz słowniczek. Jedna karta nie ma pary – “Hi, how is it going?”. Karty tworzą pary różnych sytuacji. Mini rozmówki dotyczą typowych sytuacji codziennych np. w sklepie, między rodzicem i dzieckiem, między znajomymi, w restauracji, na lotnisku, w szkole, pytanie o drogę itd. Jest tego dużo więcej, ale nie będę wszystkiego zdradzać ? Ułatwieniem jest fakt, że każda para to ten sam kolor chmurek z wypowiedziami.

MOJA PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KART

GUESS THE ANSWER
Wybieramy z talii karty jedynie z pytaniami. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie jaka odpowiedź znajduje się na pasującej karcie. Przyznajemy po 1 punkcie za prawidłową lub najbardziej zbliżoną odpowiedź.

POSSIBLE QUESTIONS 
Tym razem wybieramy z talii jedynie karty z odpowiedziami. Uczniowie zgadują jakie pytanie znajduje się na pasującej karcie w talii. Przyznajemy po 1 punkcie za prawidłową lub najbardziej zbliżone pytanie.
W obu propozycjach moich gier można również przyznawać po 1 punkcie za każde prawidłowo sformułowane pytanie lub odpowiedź. Zwiększamy wtedy liczbę punktów za pytanie/odpowiedź najbardziej zbliżoną do tej widniejącej na karcie.

REMEMBER & FORGET
Gra na ćwiczenie angielskich czasowników. Talia zawiera 53 karty do gry, instrukcję oraz słowniczek.  Na kartach znajdziecie rysunek oraz czasownik po angielsku. Karty ponownie tworzą pary – czasowniki o przeciwnym znaczeniu. Gra zawiera najbardziej popularne czasowniki. W talii znajdują się również phrasal verbs np. look for, get on, get off, put on, put off. Parę tworzą karty z czasownikiem w dwóch kolorach – pomarańczowym i niebieskim. Karta bez pary (szachraj) to czasownik “to call” z ilustracją telefonu. Dodatkowo karta bez pary ma napis w kolorze różowym.

MOJA PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KART

TELL ME THE STORY
Uczniowie pracują w parach (przy małych grupach) lub w grupach (przy dużej liczbie uczniów w klasie). Każda para/grupa otrzymuje wybraną przez nauczyciela liczbę kart przez nauczyciela. Dopasowujemy liczbę kart do poziomu zaawansowania naszych uczniów. Zadaniem pary/grupy jest ułożenie krótkiej historyjki z otrzymanymi czasownikami.  

CRAZY SENTENCES
Tasujemy karty. Zadaniem ucznia jest ułożenie “szalonego” zdania. Chodzi o to, żeby ułożyć śmieszne lub zaskakujące zdanie z otrzymanym czasownikiem. Karty fajnie sprawdzą się przy sprawdzaniu form przeszłych, ponieważ talia zawiera zarówno czasowniki regularne jak i nieregularne.

VERB FORMS
Układamy karty na stosie. Pierwsza osoba bierze kartę z góry i podaje formę Past Simple oraz Past Participle jeśli wylosuje czasownik nieregularny. W przypadku czasowników regularnych uczniowie wypowiadają lub zapisują formę z “Edkiem”. Jeśli uczeń poda/zapisze poprawne formy może zostawić sobie kartę. Jeśli podane formy są błędne, karta wraca do gry (kładziemy ją na spodzie stosu). Wygrywa osoba z największą liczbą kart. 

BITTER SWEET
Gra na ćwiczenie angielskich przymiotników. Talia zawiera 53 karty do gry, instrukcję oraz słowniczek.  Na kartach znajdziecie rysunek oraz przymiotnik po angielsku. Karty dobieramy w pary o przeciwnym znaczeniu w dwóch kolorach – pomarańczowym i niebieskim. Karta bez pary (szachraj) to przymiotnik “serious” z poważnym kotem. Szachraj jest kartą z różowym napisem.

MOJA PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KART

COMAPARATIVE AND SUPERLATIVE
Tasujemy karty i rozkładamy je przed grającymi. Zadaniem pierwszej osoby jest odkrycie jednej karty oraz podanie stopnia wyższego i najwyższego odkrytego przymiotnika. Za poprawnie podane formy uczeń zatrzymuje kartę. Jeśli podane formy są złe, karta wraca na swoje miejsce. Wygrywa osoba z największą liczbą kart. Jeżeli mamy uczniów bardziej zaawansowanych możemy poprosić graczy o stworzenie dwóch zdań.

Seria dla uczniów w wieku 15+
Te dwa Kieszonkowce są już na wyższym poziomie. Można je wykorzystać dla poszerzenia słownictwa. Super sprawdzą się również przy przygotowaniu do różnego rodzaju konkursów.


WHAT’S UP
1 talia to ponad 600 angielskich zwrotów konwersacyjnych w pytaniach i odpowiedziach.
Talia składa się z 54 numerowanych kart. Na każdej z nich znajdują się 3 pytania lub zdania oraz trzy odpowiedzi do wyboru. Pytania/zdania są ponumerowane 1-162. Cała talia to łącznie 162 różnorodne sytuacje. Na rewersie kart znajduje się słowniczek z trudniejszymi słówkami. Każda karta ma również fajne dla oka ilustracje. Na dole, po lewej stronie “maczkiem” do góry nogami są zapisane odpowiedzi. Trochę szkoda, że odpowiedzi nie są na rewersie, ponieważ uczniowie mogą z nich korzystać, jeśli dostrzegą je na kartach. Sytuacje w mini rozmówkach dotyczą m.in kupowania, gotowania, sytuacji towarzyskich, zdrowia, czy udzielania opinii. Pytania i odpowiedzi/reakcje są bardzo życiowe.

PIECE OF CAKE
1 talia to  172 angielskie idiomy w pytaniach i odpowiedziach. Talia składa się z 54 numerowanych kart. Na każdej z nich znajdują się 3 zdania lub pytania, w których zaznaczono idiom. Karty z nieparzystymi numerami mają pytania i zdania na różowym tle, a idiom zaznaczony jest na szaro. Karty z parzystymi numerami mają niebieskie tło dla zdań/pytań. Idiomy wyróżnione są na granatowo. Zadaniem gracza jest wybór odpowiedniego znaczenia z 3 podanych opcji. Odpowiedzi, tak jak w “What’s up?” są w lewym dolnym rogu. Na rewersie karty znajdziemy wyjaśnione słówka i idiomy, które pomagają w zrozumieniu wypowiedzi.

Więcej informacji znajdziecie na stronie KIESZONKOWCA na FB
https://www.facebook.com/kieszonkowce/

oraz na stronie
https://www.jezykiobce.pl/170-kieszonkowiec

TO SUM UP
Moim zdaniem, seria angielskich Kieszonkowców, to świetna propozycja dla każdego, kto chce poćwiczyć lub poszerzyć zasób słownictwa. Kieszonkowiec sprawdzi się zarówno za zajęciach w dużych i małych grupach. Możliwość wykorzystania kart jest bardzo duża. Dobór słownictwa w każdej grze został bardzo dobrze przemyślany przez wydawnictwo. Na plus, jak dla mnie, zasługuje szata graficzna kart oraz ich format. Karty można zabrać ze sobą wszędzie, ponieważ nie zajmują wiele miejsca. Propozycje gier zaproponowane przez wydawnictwo świetnie sprawdzają się na zajęciach. Karty ze słowniczkiem stanowią dobrą “ściągawkę” dla zapominalskich. Grając w Kieszonkowce nauka idzie w parze ze świetną rozrywką. Polecam Wam angielskie Kieszonkowce z czystym sumieniem ?

Mam dla Was wspaniałą wiadomość! Wydawnictwo EDGARD ufundowało 6 angielskich Kieszonkowców! Wygrany sam wybiera, jakiego Kieszonkowca chce otrzymać – do wyboru 5 wyżej opisanych gier. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez losowanie.

KONKURS
1. Konkurs jest organizowany przez autorkę bloga angielski-one-to-one.blogspot.com
2. Czas trwania konkursu: 03.11.2017-10.11.2017 do godziny 19:00.
3. Konkurs jest otwarty, a udział w nim dobrowolny i bezpłatny.
4. Nagrodą w konkursie jest 6 angielskich Kieszonkowców ufundowanych przez wydawnictwo EDGARD www.kieszonkowce.pl
5. Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu pod wpisem na fanpage’u (angielski-one-to-one) umieścić komentarz “angielski Kieszonkowiec! Zapraszam do konkursu….” oraz oznaczyć jedną osobę.
6. Jedna osoba może dodać jeden komentarz.
7. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez losowanie. Jeden zwycięzca otrzymuje jeden wybrany przez siebie angielski Kieszonkowiec.
8. Nagroda wysyłana jest na terenie Polski na koszt i sposób wybrany przez fundatora nagród Wydawnictwo EDGARD.
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpage’u bloga  KLIK
10. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą w ciągu 3 dni, licząc od pierwszego dnia ogłoszenia wyników, zastrzegam sobie prawo do wyłonienia nowego zwycięzcy.
11. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

This Post Has 2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top Skip to content